CMENTARZE

  • cmentarz w Ujściu
  • cmentarz w Mirosławiu Ujskim
  • cmentarz w Nowej Wsi Ujskiej
  • cmentarz w Nietuszkowie
  • cmentarz w Chrustowie
  • cmentarz w Byszkach

Administracja poszczególnych cmentarzy jest prowadzona w danych miejscowościach oraz przez Zakład Gospodarki Komunalnej.