KAPŁANI ZWIĄZANI Z PARAFIĄ

I. Kapłani pochodzący z Parafii w Ujściu:

1. ks. Jan z Ujścia, od 1651 r. wikariusz w Chodzieży.

2. ks. Jan Pawłowski, ur. 1801 r. w Ujściu. Pracował w diecezji                   chełmińskiej, a przez ostatnich 20 lat przebywał w Ujściu, gdzie           zmarł 6. 10. 1891 roku. Pochowany na Kalwarii.

3. ks. Stoeck. Pochowany w Domachowie.
4. ks. Guderian. Posługiwał w diec. Chełmińskiej.
5. ks. Chudziński.
6. ks. Franciszek Kawczyński.
7. ks. Luck.
8. ks. Wojciech Grutzmacher.

9. ks. Krzysztof Knuth, ur. 1822 r. w Ujściu. Święcenia kapłańskie w         1849 r. Zmarł 26.11.1898 r. Proboszcz w Starym Dworze pod                 Zbąszyniem, gdzie został pochowany.

10. ks. Franciszek Speers, ur. 1837 r. w Ujściu. Wyświęcony w 1863 r.       Dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Kcyni, Poznaniu i                   Rawiczu. Ostatnie lata przebywał w Ujściu, gdzie zmarł w 1891 r.         Spoczywa na Kalwarii.

11. ks. Marcin Gutzmer, ur. 1839 r. w Ujściu. Wyświęcony w 1866 r.
       Zmarł 12.06.1806 r. Proboszcz w Wałczu i tam pochowany.

12. ks. Franciszek Renkawitz, ur. 21.09.1858 r. w Ujściu. Wyświęcony       29.07.1883 r. Zm. 21.07.1913 r. Pochowany na Kalwarii. Proboszcz       w Ujściu i dziekan czarnkowski.

13. ks. Julian Zeidler, ur. 13.12.1858 r. w Ujściu. Wyświęcony w 1883         roku. Proboszcz w Lenartowicach koło Pleszewa.  
      Zmarł 9 grudnia 1939 r. Pochowany w Lenartowicach.

14. ks. Leon Thielmann, ur. 1863 r. w Ujściu. Wyświęcony w 1890 r.

15. ks. Klemens Thielmann, ur. 1865 r. w Ujściu.                                             Wyświęcony w 1892 r. Proboszcz w Śmiełowie. Tam spoczywa. 

16. ks. Tymoteusz Zoch, ur. 24.01.1870 w Ujściu. Wyświęcony                     24.02.1894 r. Proboszcz w Skokach i prefekt szkół poznańskich.           Zmarł 6.09.1933 r. w Poznaniu. Pochowany na cmentarzu Farnym.

17. ks. Edmund Szymański ur. 6.10.1927 r. w Ujściu.                                     Wyświęcony: 30.05.1953 r. Zmarł 3.05.2003 r. Proboszcz w                   Murowanej Goślinie. Tam został pochowany.

18. ks. Leonard Szymański ur. 16.10.1930 r. w Ujściu.                                   Wyświęcony: 30.05.1957 r. Zmarł 5.03.1997 r. Proboszcz w                   Wolsztynie. Tam został pochowany.

19. ks. Dionizy Sroka - karmelita trzewiczkowy, ur. 18.05.1936 r.                 Wyświęcony: 24.02.1961 r. Zmarł 7.07.1970 r. 
      Pochowany na cmentarzu w Ujściu.
 
20. ks. Tadeusz Kujawa - salezjanin, ur. 2.04.1933 r.                                      Wyświęcony: 4.06.1961 r. Emeryt w domu zakonnym w Łodzi.

21. ks. Andrzej Leda, ur. 21.06.1947 r. Wyświęcony: 24.05.1974 r.
       Proboszcz Parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Pęckowie. 

22. ks. Witold Parecki, ur. 2.09.1952 r. Wyświęcony: 24.05.1979 r.
       Proboszcz Parafii pw. św. Aniołów Stróżów w Poznaniu. 

23. ks. Stanisław Łomnicki - werbista, ur. 7.05.1955 r. w                                Nietuszkowie. Wyświęcony 18.04.1982 r. Proboszcz Parafii                    pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Golkowicach.

24. ks. bp. Zygmunt Robaszkiewicz - misjonarz św. Rodziny,                          ur. 16.10.1958 r. w Nietuszkowie. Wyświęcony 11.06.1986 r.
       Biskup na Madagaskarze od 2.11.2001.

25. ks. Andrzej Lebiedź - salezjanin, ur. 12.03.1967 r. Wyświęcony             30.05.1996 r. Zmarł 29.03.2009 r. Pochowany na cmentarzu w               Ujściu.

26. ks. Dariusz Piasecki, ur. 10.11.1978 r. Wyświęcony: 31.05.2003 r.


27. ks. Artur Wojczyński, ur. 9.07.1989 r. Wyświęcony 22.05.2014 r.

II. Proboszczowie Parafii pw. św. Mikołaja:

1. ks. Jan - (1428 r.)
2. ks. Maciej - (1437 r.)
3. ks. Maciej - (1530 r.)
4. ks. Mikołaj - (1566 r.)
5. ks. Wojciech - (1570 r.)
6. ks. Marcin Zaborowski - (1592 r.)
7. ks. kan. Marcin Ostrowski - (1612-1637 r.)
8. ks. Faustyn Posławski - (1637-1670 r.)
9. ks. Wojciech Bartochowski - (1670-1689 r.)
10. ks. Wojciech Trzebicki - (1689-1711 r.)
11. ks. Wojciech Antoni Mikulski - (1711-1750 r.)
12. ks. Krystian Streych - (1750-1790 r.)
13. ks. Jan Fryderyk Klinger - (1790-1810 r.)
14. ks. Antoni Manthey - (1810-1818 r.)
15. ks. Ignacy Łukowski - (1818-1828 r.)
16. ks. Alojzy Dalski - (1828-1833 r.)

17. ks. Piotr Boiński - ur. 28.04.1804 r. Wyświęcony w 1827 r.                     Proboszcz: 15.12.1833-23.03.1846 r. Zmarł 23.03.1846 r.                       Pochowany na Kalwarii w Ujściu.

18. ks. Franciszek Gebek - ur. 1808 r. Wyświęcony w 1838 r.                          Proboszcz: 6.08.1846-19.10.1877 r. Zmarł 19.10.1877 r.
       Pochowany na Kalwarii w Ujściu.

19. ks. Paweł Erdner - ur. 1845 r. Wyświęcony w 1868 r.                                Proboszcz: 23.05.1888-29.01.1890 r. Zmarł 29.01.1890 r.
       Pochowany na Kalwarii w Ujściu.

20. ks. Franciszek Renkawitz - ur. 21.09.1858 r. Wyświęcony                       29.07.1883 r. Proboszcz: 27.06.1890-21.07.1913 r. Zmarł                       21.07.1913 r. Pochowany na Kalwarii w Ujściu.

21. ks. Karol Glatzel - ur. 15.08.1877 r. Wyświęcony 1.12.1902.                   Proboszcz: 30.09.1913-15.11.1920 r. Zmarł 18.11.1942 r.                       Pochowany w Krostkowie.

22. ks. Stanisław Dudziński - ur. 14.03.1878 r. Wyświęcony 1.12.1902       Proboszcz: 19.01.1921-16.03.1942 r. Zmarł 16.03.1942 r.
      Pochowany w Drogini.
 
23. ks. kan. Jan Felicki - ur. 21.03.1889 r. Wyświęcony 19.12.1914 r.
      Proboszcz: 9.03.1945-15.07.1967 r. Zmarł 20.03.1979 r.
      Pochowany na Kalwarii w Ujściu.
 
24. ks. prał. Florian Łodzig - ur. 18.07.1910 r. Wyświęcony 17.06.1934        Proboszcz: 15.07.1967-8.06.1982 r. Zmarł 8.06.1982 r.
       Pochowany na Kalwarii w Ujściu.

25. ks. prał. Marian Kozłowski - ur. 30.04.1932 r. Wyświęcony                     26.05.1960 r. Proboszcz: 13.07.1982-27.06.2007 r. Zmarł                       16.09.2016 r. Pochowany na Kalwarii w Ujściu.

26. ks. kan. Robert Różański - ur. 31.10.1961 r. Wyświęcony                       28.05.1987 r. Proboszcz: od 27.06.2007 r.

III. Wikariusze w Parafii po drugiej wojnie światowej:

1. ks. Jerzy Brudnowski - (1957 r.)
2. ks. Franciszek Kempa - (1958-1959 r.)
3. ks. Zygmunt Zimniewicz - (1959-1960 r.)
4. ks. Jan Stanisławski - (1960-1964 r.)
5. ks. Andrzej Spychała - (1963-1966 r.)
6. ks. Jerzy Kaczmarek - (1964-1968 r.)
7. ks. Marek Maćkowiak - (1966-1968 r.)
8. ks. Henryk Wiliński - (1968 r.)
9. ks. Jerzy Kędzierski - (1968-1969 r.)
10. ks. Czesław Grzelak - (1969-1971 r.)
11. ks. Henryk Iniec - (1969-1970 r.)
12. ks. Zbigniew Sommerfeld - (1970-1972 r.)
13. ks. Jerzy Kaźmierczyk - (1971 r.)
14. ks. Bogumił Rakowicz - (1971-1972 r.)
15. ks. Tadeusz Piątkowski - (1972-1973 r.)
16. ks. Władysław Adamczak - (1972-1974 r.)
17. ks. Stanisław Kraska - (1973-1977 r.)
18. ks. Ryszard Makowski - (1974-1977 r.)
19. ks. Jerzy Siwik - (1977-1979 r.)
20. ks. Ludwik Duda - (1977-1979 r.)
21. ks. Jan Knaź - (1979-1982 r.)
22. ks. Marek Kantecki - (1982-1983 r.)
23. ks. Henryk Rynkiewicz - (1979-1982 r.)
24. ks. Marian Kasprzycki - (1982-1983 r.)
25. ks. Karol Biniaś - (1983-1985 r.)
26. ks. Władysław Jankowski - (1983-1985 r.)
27. ks. Ireneusz Dembiński - (1985-1986 r.)
28. ks. Mariusz Reszelewski - (1985-1987 r.)
29. ks. Edward Wala - (1986-1989 r.)
30. ks. Tomasz Rak - (1987-1988 r.)
31. ks. Ireneusz Baranowski - (1988-1991 r.)
32. ks. Kazimierz Małek - (1989-1991 r.)
33. ks. Krzysztof Lewandowski - (1991-1997 r.)
34. ks. Roman Kamyszek - (1991-1996 r.)
35. ks. Roman Nowak - (1996-1999 r.)
36. ks. Jacek Leśniewski - (1997-1999 r.)
37. ks. Hieronim Hała - (1999-2001 r.)
38. ks. Karol Ratajczak - (1999-2002 r.)
39. ks. Krzysztof Szydłowski - (2001-2006 r.)
40. ks. Marek Szymanowicz - (2002-2005 r.)
41. ks. Mariusz Byczyński - (2005-2007 r.)
42. ks. Krzysztof Skrzypczak - (2006-2010 r.)
43. ks. Dariusz Musiał - (2007-2008 r.)
44. ks. Mariusz Graniczny - (2008-2013 r.)
45. ks. Arkadiusz Pryka - (2010-2012 r.)
46. ks. Jakub Janiak - (2012-2015 r.)
47. ks. Tomasz Wojtucki - (2013-2016 r.)
48. ks. Leszek Zych - (2015-2017 r.)
49. ks. Jacek Pawlak - (2016-2018 r.)
50. ks. Szymon Ciesielski - (2017-)
51. Ks. Sebastian Kołodziejczyk - (2018- )