DUCHOWIEŃSTWO

PROBOSZCZ - ks. kan. Robert Różański

Urodzony - 31.10.1961 roku
Wyświęcony - 28.05.1987 roku
Dzień imienin - 7.06

Kanonik gremialny Kapituły Chodzieskiej.

WIKARIUSZ - ks. Sebastian Kołodziejczyk

Urodzony - 29.05.1979 roku
Wyświęcony - 05.06.2004 roku
Dzień imienin - 20.01

WIKARIUSZ - ks. Szymon Ciesielski

Urodzony - 13.08.1983 roku
Wyświęcony - 30.05.2009 roku
Dzień imienin - 28.10