Odpust parafilany

W piątek 6 grudnia obchodziliśmy uroczystość patrona naszego kościoła i naszej parafii – Św. Mikołaja.
Jest to nasze największe święto parafialne, dlatego do wspólnego świętowania zaprosiliśmy wszystkich. Szczególnym momentem była suma odpustowa o godz. 18.00, którą celebrował Ks. Mariusz Byczyński, obecnie proboszcz w Parkowie, a w latach 2005-2007 wikariusz naszej parafii. Podczas homilii przybliżył nam postać Św. Mikołaja i zachęcił, by na jego wzór miłować Boga i drugiego człowieka. Prośmy naszego Patrona, aby pomagał nam te zadania jak najlepiej wypełniać.
Na zakończenie uroczystości nie zabrakło oczywiście obecności Św. Mikołaja – biskupa, który najmłodszych zgromadzonych w kościele obdarował słodkimi upominkami. 

XXII Pielgrzymka do Skrzatusza

Już po raz XXII z naszej parafii wyruszyła Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. 7 września 2019r. po Mszy świętej porannej na szlak wyszło 130 pątników. Ze swoimi intencjami, mimo nieprzyjemnej pogody, ale za to z radością w sercu wszyscy doszli na
miejsce. O godz. 17.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii w Sanktuarium. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam wyruszyć na tą pielgrzymkę, czuwali nad jej przebiegiem i modlili się z nami u Matki Bożej. Niech Maryja wyprasza nam i naszej parafii wszelkich potrzebnych łask u swego Syna.

Dożynki Gminno-parafialne

Dnia 1 września 2019r. w Nowej Wsi Ujskiej przeżywaliśmy Dożynki Gminno-parafialne. O godz. 14.00 podczas Mszy świętej dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony, które dała nam ziemia. Następnie w przemarszu udaliśmy się na teren przy świetlicy wiejskiej, by uczestniczyć w dalszych uroczystościach i świętowaniu. Cieszymy się z licznie przybyłych delegacji z sołectw należących do naszej gminy. Nie zabrakło także władz lokalnych i samorządowych. Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim rolnikom w kolejnych pracach na roli.

Renowacja Misji Świętych

W dniach od 19 do 23 czerwca 2019r. w naszej parafii przeżywaliśmy Renowacje Misji Świętych. Ojcowie Redemptoryści z Zamościa głosili Słowo Boże w celu odnowienia zeszłorocznych Misji Świętych, a także by odnowić wiarę w naszej wspólnocie parafialnej. Dziękujemy tym wszystkim, którzy
uczestniczyli w spotkaniach i słuchali nauk misyjnych. Mamy nadzieję, że ten
święty czas łaski rzeczywiście odnowi wszystkich i przyniesie piękne owoce wiary w życiu każdego. Na zakończenie zawierzyliśmy naszą parafię, rodziny i nas samych Najświętszemu Sercu Jezusowemu w uroczystym akcie.

Sakrament bierzmowania

W środę 22 maja w naszej parafii ks. Biskup Krzysztof Wętkowski udzielił sakramentu bierzmowania. 80 młodych ludzi z klas VIII i III gimnazjalnych po odpowiednim przygotowaniu w parafii i na katechezie, została napełniona
darami Ducha Świętego. Życzymy wszystkim mężnego wyznawania wiary i
postępowania według jej zasad.

Pierwsza Komunia Święta

W trzecią niedzielę maja tj. 19.05.2019r. odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. 18 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do Sakramentu Eucharystii. 

Jubileuszowa pielgrzymka

W dniach od 26 kwietnia do 3 maja odbyła się jubileuszowa X pielgrzymka parafialna z Ujścia. Tym razem celem wyjazdu była Grecja. Pielgrzymi udali się tam, by śladami świętego Pawła poznać jego osobę, ten kraj i kulturę. Wszyscy wrócili pełni wrażeń i bogatsi w nowe doświadczenia.

Odpust ku czci św. Mikołaja

Dnia 6 grudnia przeżywaliśmy odpust ku czci naszego patrona św. Mikołaja. Sumie odpustowej i Słowo Boże wygłosił ks. Artur Wojczyński. Dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że przez takiego orędownika nasz kościół i parafia nadal cieszy się tyloma łaskami.

XVIII Dzień Papieski

„Promieniowanie ojcostwa” pod takim hasłem obchodziliśmy 14 października 2018r. kolejny, już XVIII Dzień Papieski. Jest to okazja, by przybliżyć sobie osobę i całe dziedzictwo, jakie zostawił nam Papież Święty Jan Paweł II. Pomógł nam w tym na pewno występ kilku młodych artystów, którzy przygotowali i przedstawili mały występ, który odbył się po Mszy o godz. 11.00 w kościele. 

Stadion Młodych

Młodzież z naszej parafii w liczbie 45 osób, uczestniczyło dnia 6 października 2018r. w Warszawie na Stadionie PGE Narodowym w wyjątkowym spotkaniu młodych z całej Polski pod hasłem: „Stadion Młodych: włącz pełnię wiary!” Było to 12 godzin rekolekcji, podczas których wysłuchali szeregu świadectw wiary, konferencji i koncertów zespołów religijnych. Na zakończenie odprawiona została Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wszyscy wrócili umocnieni, ubogaceni i pełni wrażeń.

Dożynki Gminno - Parafialne

W pięknie przystrojonych Byszkach dnia 16 września odbyłysię Dożynki Gminno – Parafialne. Na początku podczas Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Robert Różański dziękowaliśmy Panu Bogu za wszelkie plony zebrane w tym roku. Następnie gościnni mieszkańcy zorganizowali dalszy ciąg wspólnego świętowania. W dożynkach brały udział władze lokalne i samorządowe, liczne delegacje i rolnicy wraz ze swoimi rodzinami.

Spotkanie Młodych w Skrzatuszu


Dnia 15 września 2018r. 40 młodych ludzi z naszej parafii uczestniczyło w wydarzeniu Diecezjalne Spotkanie Młodych w Skrzatuszu pod hasłem: „Bóg jest młody”. W programie znalazły się koncert Siewców Lednicy, spotkanie z Biskupem Edwardem Dajczakiem i możliwość zadawania pytań, adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia pod przewodnictwem Arcybiskupa Grzegorza Rysia. 

1 września 2018r. Piesza Pielgrzymka do Skrzatusza

XXI Piesza Pielgrzymka do Skrzatusza wyruszyła dnia 1 września 2018r. Po Mszy świętej o godz. 7.00 i błogosławieństwie ks. Proboszcza grupa 138 pątników udała się na pielgrzymi szlak. Do Skrzatusza dotarli na godz. 16.00. Po krótkim odpoczynku uczestniczyli w Eucharystii, wraz z licznie przybyłymi pielgrzymami indywidualnymi z naszej parafii. Podczas Mszy świętej powierzyli Matce Bożej Bolesnej wszystkie swoje intencje. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i wszelkie wyrazy pomocy i wsparcia, którego doświadczyliśmy ze strony wielu ludzi dobrej woli.

Odpust na Kalwarii

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca, w tym roku 1 lipca, przeżywaliśmy odpust na Kalwarii ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. O godz. 11.30 wyruszyliśmy z kościoła w procesji z Krzyżem na Kalwarię. Tam przy XII stacji została odprawiona Msza Święta, następnie z Najświętszym Sakramentem wróciliśmy do naszego kościoła. Uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. Biskup Zygmunt Robaszkiewicz pracujący na co dzień na Madagaskarze, a który pochodzi z naszej parafii.

Pożegnanie ks. Jacka Pawlaka

Czerwiec to czas zmian personalnych wśród księży. Nie ominęła ona naszej parafii. Z dniem 1 lipca 2018r. Ks. Abp Wojciech Polak mianował dotychczasowego wikariusza parafii św. Mikołaja w Ujściu proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Siedlimowie. Dziękujemy za dwuletnią posługę ks. Jackowi w naszej parafii i życzymy wielu sił i pomocy Boga w dalszej posłudze kapłańskiej. Jednocześnie witamy nowego wikariusza ks. Sebastiana Kołodziejczyka.

Misje Święte

W dniach od 26 maja do 3 czerwca nasza parafia przeżywała czas Misji Świętych. Na zaproszenie ks. Proboszcza Roberta Różańskiego gościliśmy o. Kazimierza i o. Jerzego ze Zgromadzenia Najświętszego
Odkupiciela zwani potocznie Zakonem Redemtorystów. Był to dla nas szczególny i wyjątkowy czas zatrzymania się, zadumy i refleksji. Poprzez szereg nabożeństw, modlitw i wysłuchanych konferencji sam Bóg dotykał nas swoją łaską i miłością. Była to szansa przybliżenia się do Boga i wielu z niej skorzystało. Dziękujemy Bogu za ten święty czas i prosimy Go o dobre owoce dla całej naszej parafii.

Młodzież u grobu Św. Wojciecha

Dnia 28 kwietnia 2018r. młodzież naszej parafii uczestniczyła w obchodach uroczystości ku czci Św. Wojciecha, które odbywały sie w Gnieźnie. Uczestniczyli we Mszy Świętej, Nieszporach i procesji z relikwiami Św. Wojciecha ulicami Gniezna, a także zwiedzili pierwszą stolicę Polski.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 17-24.04.2018r. 

W dniach 17-24.04.2018r. odbyła się Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Duchowym opiekunem grupy był ksiądz proboszcz Robert Różański. Na trasie pielgrzymki znalazły się takie miejscowości jak: Nazaret, Kafarnaum, Jerycho, Betlejem, Jerozolima i Betania. Uczestnicy odwiedzili również Górę Karmel, Górę Tabor, Górę Oliwną i płynęli statkiem po Jeziorze Galilejskim. Wszyscy wrócili ubogaceni i pełni wrażeń. 

10 kwietnia 2018r. Wizytacja Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka

10 kwietnia 2018r. nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka Prymasa Polski. Program i przebieg tej wizyty był bardzo bogaty w wydarzenia i spotkania. Na początku Ksiądz Arcybiskup przyjechał do Nietuszkowa. Po przywitaniu i modlitwie dziesiątką różańca udał się do Nowej Wsi Ujskiej. W miejscowej kaplicy odmówiliśmy koronkę do Bożego miłosierdzia. Następnie Ksiądz Prymas udał się do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej. W Ujściu Ksądz Arcybiskup spotkał się z przedstawicielami parafii, rozmawiał z Księdzem Proboszczem, Wikariuszami. Nie zabrakło także wizyty w Mirosławiu. Na miejscowym cmentarzu Ksiądz Prymas poprowadził modlitwę za zmarłych i odwiedził nowo budującą się kaplicę. Zwieńczeniem wizyty była sprawowana przez Księdza Arcybiskupa Eucharystia w Ujściu, podczas której został udzielony sakrament bierzmowania 46 młodym ludziom z naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za osobę i posługę Księdza Prymasa! 

16 września 2017 r. Dni Młodych w Skrzatuszu.
Grupa 30 młodych ludzi uczestniczyła wraz z ks. Szymonem w Dniach Młodych w Skrzatuszu pod hasłem: "Daj się dotknąć Jezusowi!"

2 września 2017 r. XX Piesza Pielgrzymka do Skrzatusza.
Po Mszy Świętej o godz. 7.00 grupa 145 pątników wyruszyła po raz kolejny na XX Pieszą Pielgrzymkę do Skrzatusza. Po trudzie pielgrzymowania o godz. 17.00 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej uczestniczyli we Mszy Świętej, na którą dotarła także liczna grupa pielgrzymów indywidualnych. Wszyscy modlili się i powierzali opiece  Matce Skrzatuskiej. Pierwszy raz naszą grupę prowadził ks. Szymon Ciesielski.

3-6 lipca 2017 r. Pielgrzymka młodzieży w Beskidy.
Ostatni raz z ks. Leszkiem, młodzież Parafii udała się na pielgrzymkę.
Tym razem były Beskid Żywiecki i Beskid Śląski. Odwiedzili następujące miejsca: Bielsko Biała, Szczyrk, Żywiec, Wisła, Ustroń oraz Babiogórski Park Narodowy.  

2 lipca 2017 r. Odpust na Kalwarii. 
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca odbył odpust ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Teroczną sumę odpustową sprawował dawny wikariusz z Ujścia ks. Karol Biniaś.  

1 lipca 2017 r. Powitanie ks. Szymona Ciesielskiego. 
W miejsce ks. Leszka do Ujścia przyszedł ks. Szymon Ciesielski, dotychczasowy wikariusz w Parafii pw. św. Królowej Jadwigi we Wrześni. 

30 czerwca 2017 r. Pożegnanie ks. Leszka Zycha.
Po dwóch latach posługi w Ujściu, ks. Leszek został przeniesiony do Parafii pw. św. Królowej Jadwigi we Wrześni. 

28 czerwca 2017 r. Ks. Proboszcz Robert Różański Honorowym Obywatelem Ujścia. 
Na XXII Sesji w Urzędzie Miejskim w Ujściu, Ks. Kan. Robert Różański otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ujścia. To wyróżnienie zostało przyznane Proboszczowi za ogrom pracy na rzecz Parafii. 

23 czerwca 2017 r. Zakończenie roku szkolnego. 
Ostatni raz odbyło się zakończenie roku szkolnego dla młodzieży z Gimnazjum. Msze św. zarówno dla Gimnazjum, jak i dla Szkoły Podstawowej sprawowane były w Ujściu oraz Nowej Wsi Ujskiej. 

19 czerwca 2017 r. Pielgrzymka na Ziemię Lubuską. 
Młodzież gimnazjalna pielgrzymowała szlakiem Joanitów i Templariuszy. Zwiedzili Słońsk, Kostrzyn nad Odrą, Chwarszczany oraz Park Narodowy Ujścia Warty. 

15 czerwca 2017 r. Uroczystość Bożego Ciała.
W tegorocznej procesji ulicami Ujścia wzięło udział ponad 1600 osób. 

7-14 czerwca 2017 r. Parafialna pielgrzymka zagraniczna.
W tych dniach grupa pielgrzymów wraz z Ks. Proboszczem odwiedziła Hiszpanię, Andorę i Francję. Na pielgrzymim szlaku znalazły się Barcelona, Monserat, Girona, Andora i Lourdes. 

27 maja 2017 r. Jubileusz Księdza Proboszcza.
Z inicjatywy Parafian został wyprawiony jubileusz z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich Księdza Różańskiego oraz z okazji 10. rocznicy pobytu na probostwie w Ujściu. Na tą okazję Ks. Proboszcz, za ogrom pracy został mianowany Honorowym Obywatelem Miasta Ujścia. 

22-24 maja 2017 r. Pielgrzymka młodzieży bierzmowanej.
Uczniowie gimnazjum, którzy tego roku otrzymali sakrament Bierzmowania udali się wraz ze swiomi wychowawcami oraz            ks. Leszkiem na pielgrzymkę dziękczynną. Na pielgrzymim szlaku znalazły się następujące miejsca: Częstochowa, Ogrodzieniec, Pustynia Błędowska, Zakopane, Ludźmierz, Szczawnica oraz Dębno Podhalańskie. Bazą noclegową był Biały Dunajec. 

23 maja 2017 r. Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych.
Dzieci wraz ze swoimi rodzicami oraz Księdzem Proboszczem pielgrzymowali do sanktuarium Maryjnego do Górki Klasztornej, aby podziękować Panu Bogu za dar Eucharystii. 

21 maja 2017 r. Uroczystość Pierwszej Komuni Świętej.
Tradycyjnie w trzecią niedzielę maja, dzieci z naszej Parafii przystąpiły do Pierwszej Komuni Świętej. Tegoroczna grupa była wyjątkowo duża i liczyła 77 osób. 

13 maja 2017 r. Setna rocznica objawień w Fatimie.
Również w naszej Parafii odbyło się uroczyste nabożeństwo Fatimskie, połączone z konferencją którą wygłosił ks. Marcin Piotrowski, wikariusz z Piły. Na zakończenie wierni udali się w procesji światła do groty Matki Bożej na Kalwarii. 

1-4 maja 2017 r. Pielgrzymka parafialna do Rzeszowa i w Bieszczady.
Grupa 60 parafian z Nietuszkowa oraz Ujścia pielgrzymowała szlakiem sanktuariów Podkarpacia. Pierwszym etapem był Rzeszów z sanktuarium Matki Boskiej Rzeszowskiej, Katedrą oraz Starym Rynkiem. Tego samego dnia pielgrzymi dotarli jeszcze do Haczowa odwiedzając największy gotycki drewniany kościół w Europie. Następny dzień przyniósł wyprawę na Połoninę Caryńską oraz rejs po Solinie. Trzeci dzień to pielgrzymowanie do Jasienia gdzie znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Bieszczadzkiej, zwiedzanie Sanoka oraz kościoła w Górzance. Ostatni dzień to odwiedziny klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy oraz Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Bazą noclegową były Ustrzyki Górne. 

26 kwietnia 2017 r. Bierzmowanie. 
Bp. Krzysztof Wętkowski udzielił grupie 40 osób sakramentu Bierzmowania. Po zakończonych uroczystościach w asyście Ks. Proboszcza udał się do Mirosławia obejrzeć budowę nowej kaplicy. Wręczył także Ks. Różańskiemu dekret mianujący Proboszcza Kanonikiem Gremialnym Kapituły Chodzieskiej. 

13-15 kwietnia 2017 r. Triduum Paschalne.
Uroczystością Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek przewodniczył ks. Jacek. W Wielki Piątek o godz. 15.00 odbyła się Droga Krzyżowa na Kalwarii pod przewodnictwem Ks. Proboszcza z udziałem setek wiernych. Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył          ks. Leszek, który tego roku głosił kazania pasyjne w Parafii. Wigilię Paschalną odprawiał ks. Proboszcz Robert Różański. 

9 kwietnia 2017 r. Niedziela Palmowa.
Tradycyjnie w Ujściu poświęcenie palm na sumie, miało miejsce przy XII stacji na Kalwarii, skąd wyruszyła procesja do kościoła. Mieszkańcy Mirosławia przygotowali stroiki wielkanocne, których sprzedaż wspomogła budowę nowej kaplicy. 

Kwiecień 2017 r. Nowa posadzka w kaplicy Serca Jezusowego.
Staraniem Ks. Proboszcza została założona nowa, marmurowa posadzka w kaplicy. Następną inicjatywą Ks. Proboszcza jest renowacja ambony. 

2 kwietnia 2017 r. V Festiwal Pieśni Pasyjnych.
W kościele parafialnym w Ujściu wystąpiło 12 chórów, wykonując pieśni pasyjne. Oprócz chórów z Ujścia, wystapiły zespoły z Nowej Wsi Ujskiej, Górki Klasztornej, Człopa, Stęszewa, Zakrzewa, Rogoźna, Piły, Czarnkowa, Starej Wiśniewki i Złotowa. 

25 marca 2017 r. Pielgrzymka szlakiem klasztorów.
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego grupa 60 parafian pielgrzymowała do Lądu, gdzie w klasztorze salezjańskim studiował pochodzący z Parafii ks. Tadeusz Kujawa. Dalszym etapem był Kazimierz Biskupi i klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny, w którym do kapłaństwa przygotowywał się pochodzący z Nietuszkowa bp. Zygmunt Robaszkiewicz. Ostatnim miejscem pielgrzymki był Licheń. 

18-22 marca 2017 r. Rekolekcje Wielkopostne w Parafii.
Tegoroczne rekolekcje prowadził w naszej Parafii ks. Tomasz Żmich, posługujący na placówce salezjańskiej w Trzcińcu. Nauki były głoszone w Ujściu, na filiach oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Ks. Tomasz sprawował również sumę odpustową ku czci św. Józefa w Mirosławiu. 

30-31 stycznia 2017 r. Pielgrzymka młodzieży do Kotliny Kłodzkiej. 
W tych dniach młodzież gimnazjalna w liczbie 50 osób odwiedziła sztolnie w Walimiu, zamek w Grodnie, sanktuarium Maryjne w Wambierzycach, gdzie sprawowana była Eucharystia oraz kaplicę czaszek w Czermnej i twierdzę w Kłodzku. Bazą noclegową był Radków. 

Styczeń 2017. Od 27 grudnia 2016 r. do 29 stycznia 2017 r. trwała w Parafii Kolęda. 
Mieszkańcy Mirosławia zorganizowali Bal karnawałowy, z którego dochód został przeznaczony na budowę nowej kaplicy. 

8 stycznia 2017 r. Koncert kolęd i pastorałek. 
Kościół w Ujściu gościł zespół Timur i jego drużyna, który w niedzielne popołudnie zaprezentował piękne polskie kolędy. 

31 grudnia 2016 r. Msza św. na zakończenie roku połączona ze sprawozdaniem duszpasterskim Księdza Proboszcza.

11 grudnia 2016 r. Nowi ministranci w Mirosławiu. 
Podczas Mszy św. Ks. Proboszcz Robert Różański włączył do grona ministrantów w Mirosławiu pięciu chłopców, którzy tego roku przystąpili do pierwszej Komuni św. Opiekę nad Służbą Liturgiczną Ołtarza w parafii sprawuje ks. Jacek Pawlak. 

6 grudnia 2016 r. Suma odpustowa ku czci św. Mikołaja. 
Tegoroczną sumę odpustową sprawował ks. Henryk Rynkiewicz, wikariusz w Ujściu za czasów ks. Łodziga w latach 1979-1982. Przed przejściem na emeryture był proboszczem w parafii pw. św. Idziego w Modrzu. 

28 listopada 2016 r. Pielgrzymka młodzieży na Kaszuby. 
Młodzież ujskiego gimnazjum odwiedziła Kaszuby. Pierwszym etapem była Kościerzyna, gdzie w sanktuarium Matki Boskiej Królowej Rodzin odbyła się Msza św. Nastepnie zwiedzano muzeum parowozów. Ostatnim etapem był Szymbark i Centrum Kultury Kaszubskiej. 

20 listopada 2016 r. Odpust w Nowej Wsi Ujskiej. W niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, odbył się w Nowej Wsi Ujskiej odpust. Sumę sprawował ks. Jakub Janiak, wikariusz Parafii pw. św. Radzyma w Gnieźnie. 

10 listopada 2016 r. Msza św. w intencji Ojczyzny.
Zarówno w Mirosławiu, jaki w Ujściu, odbyły się Msze św. w intencji Ojczyzny, które sprawował Ks. kan. Proboszcz. Do Ujścia przybyła Kompania Honorowa Wojska Polskiego.

15 października 2016 r. Pielgrzymka do Płocka, Sierpca i Skępego.
Tym razem na pielgrzymim szlaku znalazły się sanktuaria Mazowsza. Pielgrzymi odwiedzili sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępym oraz sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Sierpcu. Także w Sierpcu zwiedziliśmy skansen Ziemi Mazowieckiej. Ostatnim punktem programu był Płock, z Katedrą, Starym Rynkiem i sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

9 października 2016 r. Poświęcenie krzyża na placu budowy nowej kaplicy w Mirosławiu.
W niedzielę o godz. 15.00 w Mirosławiu, Ks. Proboszcz Robert Różański dokonał poświęcenia krzyża na placu budowy nowej kaplicy. Na tą okazję mieszkańcy Mirosławia przygotowali przepiękne nabożeństwo muzyczno-słowne. 

23 - 25 września 2016 r. Pielgrzymka do sanktuariów Podhala i Tatr.
Grupa 58 parafian z Nietuszkowa i Ujścia pielgrzymowała wraz z ks. Leszkiem po Małopolsce. Na pielgrzymim szlaku pierwszego dnia znalazły się Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska i Ludźmierz, gdzie odbyła się Eucharystia. Drugi dzień to spacer Doliną Kościeliską, odwiedzenie sanktuarium Fatimskiego na Krzeptówkach oraz sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem - Olczy. Wieczorem zaś Krupówki. Ostatniego dnia spacer na Wiktorówki do sanktuarium Matki Boskiej Tatrzańskiej i na Rusinową Polanę. Następnie zwiedzanie sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach oraz sanktuarium św. Jana Pawła II. Miejscem noclegowym był Biały Dunajec. Dodatkową atrakcją było spotkanie Ojca Werbisty Stanisława Łomnickiego, który pochodzi z Nietuszkowa. Oj. Stanisław towarzyszył pielgrzymom w Łagiewnikach. Obecnie jest Proboszczem Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Golkowicach. 

16 września 2016 r. Zmarł Ks. Prałat Marian Kozłowski.
Przeżył 84 lata, 56 lat był kapłanem, a w naszej Parafii proboszczem w latach 1982-2007. Wprowadzenie ciała Ks. Prałata do naszej świątyni odbyło się dnia 20 września o godz. 9.00, a o godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa, której przewodniczył Ks. Bp. Bogdan Wojtuś. Ks. Prałat spoczął na Kalwarii obok grobów swoich poprzedników ks. Felickiego i ks. Łodzika. 

4 - 10 września 2016 r. Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Włoch.
Ministranci i lektorzy wraz ze swoimi rodzinami oraz byłym opiekunem ks. Tomaszem Wojtuckim pielgrzymowali do Włoch i Watykanu. Na trasie pielgrzymkowej znalazły się następujące miejsca: Santa Maria Deli Angeli, Asyż, Manopello, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Watykan, Rzym, Padwa i Wenecja. Dodatkowym przeżyciem było spotkanie z Ojcem św. Franciszkiem na Placu św. Piotra. Nie zabrakło również chwil relaksu nad morzem. 


4 września 2016 r. Dożynki gminno-parafialne w Mirosławiu.
Miejscem tegorocznych dożynek był Mirosław. O godz. 14.00 na boisku szkolnym odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. Proboszcza Roberta Różańskiego, podczas której poświęcono tegoroczne wieńce. W Eucharystii uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym także Pan Burmistrz Roman Wrotecki, który był współorganizatorem dożynek. Mszę św. koncelebrował Proboszcz z Kruszewa ks. Jerzy Ranke. Po Eucharystii Parafianie przeszli w korowodzie na dalsze uroczystości. 

3 września 2016 r. XIX piesza pielgrzymka do Skrzatusza.
Już po raz 19 Parafianie z Ujścia wyruszyli w corocznej pieszej pielgrzymce do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu. Tegoroczna grupa liczyła 167 osób. Pielgrzymka rozpoczęła się Eucharystią w Ujściu sprawowaną o godz. 7.00 a zakończyła Eucharystią sprawowaną w intencjach pielgrzymów o godz. 17.00 w Skrzatuszu. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację oraz w naszą modlitwę w drodze. 

28 sierpnia 2016 r. Powitanie w Parafii ks. Jacka Pawlaka.
Tego dnia rozpoczął posługę duszpasterską w naszej Parafii ks. Jacek Pawlak, dotychczasowy wikariusz w Parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu. 

19 sierpnia 2016 r. Pielgrzymka parafialna do Legnicy.
Parafianie w grupie 50 osób pielgrzymowali po ziemi legnickiej. Pierwszym etapem było zwiedzanie klasztoru pocysterskiego w Lubiążu, następnie miasto Legnica. Odwiedziliśmy Katedrę, Starówkę, Mauzoleum Piastów Śląskich, Zamek Piastowski oraz sanktuarium św. Jacka, w którym niedawno wydarzył się cud Eucharystyczny. Ostatnim punktem programu był klasztor św. Jadwigi w Legnickim Polu. 

15 sierpnia 2016 r. Odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nietuszkowie.
Tradycyjnie w dniu Matki Boskiej Zielnej, Parafianie z Nietuszkowa obchodzą swoje święto. Tegorączną sumę odpustową sprawował o. Franciszkanin Aleksander Paprzycki, posługujący na misjach w Uzbekistanie. Po Eucharystii odbył się parafialny festyn. 

3 lipca 2016 r. Odpust ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa na Kalwarii.
Sumę odpustową sprawował Syn naszej Parafii ks. Artur Wojczyński, który przypomniał w homili historię Kalwarii i przybliżył prawdę o mocy Krwii Chrystusa wylanej na Krzyżu. Ks. Artur w sierpniu kończy posługę w Parafii pw. św. Wojciecha w Kórniku - Bninie i rozpoczyna w Parafii pw. Trójcy Świętej w Stęszewie. 

Czerwiec 2016 r. Zakończył się remont kaplicy w Nietuszkowie. Staraniem Ks. Proboszcza i Parafian odmalowano wnętrze światyni oraz elewacje zewnętrzną.  

30 czerwca 2016 r. Pożegnanie ks. Tomasza
Decyzją Ks. Prymasa, po trzech latach posługi duszpasterskiej naszą Parafię pożegnał ks. Tomasz Wojtucki, który został mianowany wikariuszem w Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Zagórowie. 

13 i 14 czerwca 2016 r. Pielgrzymka młodzieży do Krakowa. 
Uczniowie Gimnazjum w Ujściu pielgrzymowali szlakiem św. Jana Pawła II. Na pielgrzymim szlaku znalazły się: Kraków, Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska. 

6 czerwca 2016 r. Zjazd kursowy Ks. Proboszcza
Ks. Proboszcz wraz ze swoimi kolegami, z którymi był wyświęcany sprawował w naszym kościele uroczystą Mszę św. za dar kapłaństwa. 

4 czerwca 2016 r. Młodzież na Lednicy
Grupa 34 młodych z naszej Parafii wzięła udział w spotkaniu Lednica 2000. Wśród uczestników była młodzież zarówno z gimnazjum jak i liceum. 

26 maja 2016 r. Uroczystość Bożego Ciała
W procesji Eucharystycznej za żywym Chrystusem obecnym pod postacią chleba, przeszło ulicami naszego miasta ponad 1600 osób. Trasa do czterech ołtarzy przebiegała drogą nr 11, Czarnkowską, Notecką, Stary Rynek, Rybacką, Sienkiewicza i Szpitalną. Na zakończenie procesji ks. Proboszcz udzielił Bożego Błogosławieństwa na cztery strony świata.

21 i 22 maja 2016 r. Pielgrzymka parafialna do Lublina i Kazimierza nad Wisłą.
Grupa 60 osób uczestniczyła w tych dniach w kolejnej parafialnej pielgrzymce, tym razem po ziemi lubelskiej. Najpierw dotarliśmy do Kazimierza nad Wisłą, gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto, odwiedzając kościół Farny i sanktuarium Matki Bożej Kazimierskiej, w którym uczastniczyliśmy w Eucharystii. Dodatkową atrakcją był rejs po Wiśle i Góra Trzech Krzyży, z pięknym punktem widokowym na otaczającą oklicę. Pod koniec dnia udaliśmy się do Lublina, aby odwiedzić dawny obóz zagłady w Majdanku. Na nocleg pojechaliśmy do Dąbrownicy, gdzie mieści się Dom Noclegowy Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Następnego dnia po Eucharystii sprawowanej w tym Domu, pojechaliśmy na zwiedzanie Lublina. Na naszej pielgrzymiej ścieżce stanęły: Katedra, Stary Rynek, Zamek Królewski a także Skansen Wsi Lubelskiej. Na zakończenie pielgrzymki udaliśmy się do Urszulina, aby powędrować po Poleskim Parku Narodowym.  

17 maja 2016 r. Pielgrzymka dzieci do Górki Klasztornej. Tradycyjnie, w Białym Tygodniu dzieci pierwszokomunijne udały się wraz z Ks. Proboszczem i rodzicami na pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej. 

15 maja 2016 r. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, grupa 59 dzieci z naszej Parafii przyjęła poraz pierwszy Chrystusa do swego serca. Mszę św. o godz. 10.30 sprawował ks. Proboszcz. Dzieci oraz ich rodziny ufundowali do kościoła w Ujściu płaskorzeźbę Jezusa Miłosiernego, która została zawieszona w kaplicy Serca. Dzieci z Mirosławia podarowały do swojej kaplicy nowy odkurzacz, a dzieci z Nowej Wsi Ujskiej - klęcznik. 

13 maja 2016 r. Pielgrzymka Bierzmowanych na Jasną Górę. Grupa 60 osób udała się do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, aby podziękować za dar sakramentu Bierzmowania. Oprócz Częstochowy odwiedziliśmy jeszcze kopalnię srebra w Tarnowskich Górach oraz Park Śląski w Chorzowie.

7 maja 2016 r. Bierzmowanie. Do naszej Parafii przybył bp. Krzysztof Wętkowski, aby udzielić sakramentu Bierzmowania grupie 68 osób. Przez wiele miesiecy trwały przygotowania młodzieży na ten dzień. Bierzmowani ufundowali do kościoła płaskorzeźbę św. Faustyny, która została zawieszona w kaplicy Serca Jezusowego.

2 maja 2016 r. Pielgrzymka parafialna do Fromborka, Braniewa i Elbląga. Wzięła w niej udział grupa 60 Parafian. Odwiedziliśmy Frombork, gdzie w Katedrze uczestniczyliśmy w Eucharystii, następnie Wzgórze Katedralne, Rynek i port. Kolejnym etapem było Braniewo, gdzie odwiedzilismy Klasztor Sióstr Katarzynek oraz Bazylikę św. Katarzyny. Na koniec dotarliśmy do Elbląga, aby zwiedzić tamtejszy Rynek i Katedrę.

22 kwietnia 2016 r. Pielgrzymka parafialna do Fatimy. Trwała do 1 maja. Pielgrzymi wraz z ks. Proboszczem odwiedzili Portugalię, poznając najpiękniejsze zakątki tego kraju. Odwiedzili również sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostella w Hiszpani.

16 kwietnia 2016 r. Pielgrzymka młodzieży z gimnazjum do Gniezna i Lichenia. Ponownie gimnazjaliści udali się na pielgrzymkę aby odwiedzić Gniezno, Grąblin oraz Licheń. 

14 kwietnia 2016 r. Msza św. z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

30 marca 2016 r. Pielgrzymka młodzieży z gimnazjum do Gniezna i Lichenia. Zwiedzanie Katedry Prymasowskiej oraz odwiedziny u Sióstr Karmelitanek. Następnie przejazd do Grąblina na miejsce objawień Maryjnych i pielgrzymowanie po Licheniu.

Tridum Paschalne.  Najważniejsze święto wszystkich chrześcijan przypadło tego roku w miesiącu marcu. Pomimo chłodnej pogody duży procent Parafian uczestniczył w liturgii. W Wielki Czwartek Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Proboszcz. W Wielki Piątek o godz. 15.00 odbyła się Droga Krzyżowa na Kalwarii zaś wieczorem Liturgia Męki Pańskiej, które prowadził ks. Leszek. Natomiast Wigilia Paschalna sprawowana była pod przewodnictwem ks. Tomasza. Rano odbyła się procesja resurekcyjna z Grobu Pańskiego na Kalwarii do kościoła.

20 marca 2016 r. Niedziela Palmowa. Uroczysta procesja pod przewodnictwem ks. Proboszcza z Kalwarii do kościoła. Przy stacji XII miało miejsce poświęcenie palm.

16 marca 2016 r. Wielkopostna spowiedź w Parafii z udziałem kapłanów z całego dekanatu. Kazania pasyjne podczas Gorzkich Żalów głosił w naszej Parafii ks. Maciej Sławinowski, wikariusz Parafii pw. Nawiedzenia NMP z Chodzieży.

13 marca 2016 r. Suma odpustowa w Mirosławiu. Uroczystością przewodniczył ks. Arkadiusz Pryka, dawny wikariusz z Ujścia.

6 marca 2016 r. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez uczniów klas 3. Uroczysta Msza sw. sprawowana przez ks. Proboszcza z udziałem dzieci, rodziców i chrzestnych.

5 marca 2016 r. Rekolekcje dla Parafian. Trwały przez 5 dni, a nauki głosił o. Jerzy z Zakonu Kapucynów z Piły. 

Luty 2016 r. Rozpoczął się remont naszego kościoła, który potrwał do 14 marca. Staraniem ks. Proboszcza wymalowano nawę główną świątyni oraz chór, klatkę schodową na chór, balustrady, założono nowe podłogi na chórze, dokonano renowacji drzwi i zakupiono 17 nowych ławek. W nawie głównej założone zostały nowe lampy. 

22-24 lutego 2016 r. Rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży z gimnazjum. Prowadziły je Siostry Franciszkanki z Poznania - s. Joanna i s. Marta. Nauki odbywały się w kościele, w Ujskim Domu Kultury i w szkołach.

Styczeń 2016 r. Wizytacja Duszpasterska związana z błogosławieństwem Rodzin i domów. Potrwała do 10 lutego.

31 grudnia 2015 r. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Proboszcza na zakończenie roku 2015, połączona ze sprawozdaniem z życia Parafii.

24 grudnia 2015 r. Wigilia Bożego Narodzenia. Pasterka w Ujściu o godz. 0.00 sprawowana przez wszystkich kapłanów. Na filiach o godz. 22.00. Ks. Proboszcz w Mirosławiu, ks. Tomasz w Nowej Wsi Ujskiej, ks. Leszek w Nietuszkowie.

14 grudnia 2015 r. Adwetnowa spowiedź z udziałem kapłanów z naszego dekanatu.

8 grudnia 2015 r. Inauguracja Roku Miłosierdzia

6 grudnia 2015 r. Odpust św. Mikołaja.

Sumę odpustową sprawował ks. Kazimierz Małek, dawny wikariusz z Ujścia, a obecnie proboszcz Parafii w Pempowie.

10 listopada 2015 r. Msza za Ojczyznę z udziałem Wojska Polskiego.

17 października 2015 r. Wieczór z Maryją.

Wieczorem 17 października odbył się w naszej Parafii koncert pieśni Maryjnych. Swój talent wokalny raz jeszcze objawił pan Marek Frąckowiak, który wystąpił wraz z solistką panią Martą Rajewską. Wśród śpiewanych utworów mogliśmy usłyszeć m.in. DO TWEJ DĄŻYM KAPLICY, GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ, AVE MARIA Franza Schuberta, AVE MARIA Heriveldo Martinsa, AVE MARIA Pietro Mascagni. Koncert poprowadzili Marta Gładych i Adam Radoń. Wystąpił także chór Młodzieży św. Mikołaja. Bardzo dziękujemy wykonawcom oraz młodzieży za przygotowanie tego pięknego widowiska. Dziękujemy także panu Rafałowi Sieroniowi za wypożyczenie oświetlenia. 

10 października 2015 r. Pielgrzymka parafialna do Torunia.

Dnia 10 października odbyła się wycieczka grupy Parafian do Torunia. Przy sprzyjającej jesiennej pogodzie, poznawaliśmy piękno tego miasta. Wycieczka rozpoczęła się Eucharystią sprawowaną w Katedrze świętojańskiej. Następnym etapem było zwiedzanie Starego Miasta, z Kościołem Mariackim, Krzywą Wieżą i bulwarem nadwiślanym. Ciekawym punktem programu była wizyta w toruńskim Planetarium. Późnym popołudniem pojechaliśmy do Piwnic, aby odwiedzić Obserwatorium Astronomiczne. Lekcja astronomii zakończyła nasze pielgrzymowanie po toruńskiej ziemi. Nie zabrakło także czasu na pierniki... Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć.

26 września 2015 r. Pielgrzymka parafialna do Gdańska.

Dnia 26 września odbyła się wycieczka do Gdańska, w której wzięła udział grupa 60 osób z Nietuszkowa, Mirosławia i Ujścia. Dzień rozpoczął się od spaceru po parku oliwskim, w którym mogliśmy zobaczyć piękną palmiarnię z tropikalną roślinnością. Następną atrakcją było zwiedzanie Katedry w Oliwie i krótki koncert organowy. Z Oliwy przyjechaliśmy na Starówkę, gdzie podczas spaceru podziwialiśmy uroki Gdańska, odwiedzając m.in. Neptuna, Kościół Mariacki i Żurawia. Po Mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Barbary, udaliśmy się w kierunku przystani gdzie czekał na nas statek, którym popłynęliśmy na Westerplatte. Podczas rejsu podziwialiśmy Stocznię Gdańską oraz Twierdzę Wisłoujście. Przy pięknej, słonecznej pogodzie, po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy późno wieczorem do domu. Trochę zmęczeni, ale jakże zintegrowani i bogatsi o uroki Gdańska. 

19 września 2015 r. Młodzież z Parafii w Skrzatuszu.

Młodzież z naszej Parafii wzięła udział w spotkaniu młodych w Skrzatuszu, które odbyło się 19 września. Uroczystości rozpoczęły się koncertem o godz. 13 a zakończyły Eucharystią sprawowaną na błoniach przed sanktuarium. W spotkaniu uczestniczyła grupa 45 gimnazjalistów i licealistów. Jeszcze dodam słowo o młodzieży z gimnazjum. Przyznaję, że są to ludzie bardzo szlachetni i prawi, którzy ochoczo podejmują wyznaczone zadania. Na lekcje katechezy uczęszczają niemal wszyscy uczniowie, z którymi można poważnie rozmawiać i współpracować. Myślę, że możemy z nadzieją spoglądać w stronę młodego pokolenia Ujścian. ks. Leszek

12 września 2015 r. Młodzież z Ujścia w Ujściu Warty.

12 września, grupa Młodzieży Świętego Mikołaja udała się na wycieczkę do Parku Narodowego Ujścia Warty. Przez cały dzień mogliśmy podziwiać piękno Ziemi Lubuskiej. Wycieczka rozpoczęła się Mszą św. w kościele Joanitów w Słońsku. Następnie odwiedziliśmy muzeum poświęcone ofiarom zbrodni hitlerowskich oraz zabytkowy cmentarz. Ciekawą atrakcją była wędrówka po Parku Narodowym Ujścia Warty, w którym mieści się olbrzymi ptasi raj. Kolejnym punktem programu była kaplica zamkowa w Chwarszczanach, która przez lata należała do zakonu Templariuszy. Później pojechaliśmy do Twierdzy Kostrzyn i zwiedzaliśmy Bastion Filip. Ostatnim punktem programu były Niemcy i Wzgórza Seelow. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się pod statuą Chrystusa w Świebodzinie. Bardzo serdecznie dziękujemy panu przewodnikowi Błażejowi Kaczmarkowi ze Słońska, który towarzyszył naszej podróży po Ziemi Lubuskiej. Zapraszamy do odwiedzenia galerii fotografii. 

6 września 2015 r. Siostry Zakonne w Ujściu.

W niedzielę 6 września będą gościły w naszej Parafii Siostry Franciszkanki z Poznania. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zostało założone przez metropolitę warszawskiego abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w 1857 roku w Petersburgu, dla ratowania biednych dzieci polskich w Imperium Rosyjskim, udzielania pomocy biednym, a także parafią katolickim w Rosji. Siostry kształtują swoje życie według wzoru Świętej Rodziny z Nazaretu, opierając swą duchowość na franciszkańskich ideałach służby Bogu i ludziom. Duch ubóstwa jest widoczny w standardzie ich życia. Domy i mieszkania sióstr są urządzone tak, by nie gorszyć zarówno biednych jak i bogatych. Wstępując do zgromadzenia postulantki nie wnoszą posagów. W sprawach doczesnego utrzymania siostry starają się zawierzyć Opatrzności Bożej. Spośród innych zgromadzeń wyróżniają się fioletowym sznurem, którym przepasują czarne habity. W Polsce Franciszkanki Rodziny Maryi prowadzą działalność wychowawczą w przedszkolach oraz zakładach opiekuńczo-resocjalizacyjnych, w domach dziecka, a także pracują przy chorych w szpitalach. Pomagają starszym i samotnym prowadząc domy pomocy społecznej. Podejmują także pracę w parafiach jako katechetki, organistki i zakrystianki. Ich założyciel abp. Feliński został w 2009 roku kanonizowany przez papieża Benedykta XVI. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z czcigodnymi Siostrami.

29 sierpnia 2015 r. Piesza 18 pielgrzymka do Skrzatusza.

Zgodnie z tradycją, w ostatnią sobotę sierpnia wyruszyła piesza pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Drodzy nasi parafianie oraz goście, pokonali 32 km pieszej wędrówki. Pielgrzymka rozpoczęła się od Mszy świętej w Ujściu i przebiegała trasą przez Ługi Ujskie, Stobno, Szydłowo do Skrzatusza, gdzie sprawowana była Eucharystia w intencji wszystkich pątników. Przy dopisującej pogodzie, wędrowaliśmy wśród pól, lasów, łąk podziwiając piękno natury, jednocześnie wielbiąc Boga za dar wszelkiego życia. W osiemnastej pielgrzymce wzięły udział 132 osoby. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania, przede wszystkim Grupie Młodzieży św. Mikołaja oraz wielu ludziom dobrej woli za wszelki trud i zaangażowanie. Osobne podziękowanie kieruję do wszyskich pielgrzymów, już dziś zapraszając na przyszłoroczną dziewiętnastą pielgrzymkę. Polecam galerię zdjęć.

22 sierpnia 2015 r. PIELGRZYMKA NA KASZUBY.

Dnia 22 sierpnia odbyła się autokarowa pielgrzymka na Kaszuby. Uczestniczyło w niej 48 osób wraz z wikariuszem ks. Leszkiem Zychem. Pielgrzymka rozpoczęła się od Mszy świętej, sprawowanej w Sanktuarium Matki Bożej w Garczynie. Po Eucharystii, udaliśmy się na zwiedzanie skansenu Ziemii Kaszubskiej do Wdzydz Kiszewskich. Kolejnym punktem pielgrzymkowym było dawne Opactwo Kartuzów, w miejscowości o tej samej nazwie. Następnie zwiedziliśmy klasztor Sióstr Norbertanek w Żukowie. Ostatnim etapem był Szymbark, gdzie mile spędziliśmy czas, podziwiając piękno Kaszub. Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w pielgrzymce parafialnej.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

22 lipca 2015 r. WYCIECZKA MŁODZIEŻY ŚW. MIKOŁAJA.

Grupa młodzieży wyjechała 22 lipca na wycieczkę do Powidza oraz Lichenia. W Powidzu, dzięki gościnności dowódcy tamtejszego pułku lotnictwa, p. Dariusza Płóciennika mieliśmy okazję podziwiać samoloty transportowe naszego wojska. Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzania całej bazy lotniczej, m.in. wieży kontrolnej, straży pożarnej, strzelnicy. Mogliśmy także zasiąść za sterami Herculesów, Bryz i śmigłowców. Zostaliśmy także ugoszczeni obiadem. Udaliśmy się w dalszą drogę do Grąblina, gdzie odwiedziliśmy klasztor Sióstr Annuncjatek oraz Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Zdjęcia dostępne w galerii.

1 lipca 2015 r. Odpust Krwii Chrystusa na naszej Kalwarii.

Sumę odpustową sprawował bp Zygmunt Robaszkiewicz z Madagaskaru. Czcigodny gość, syn naszej Parafii, pochodzący z Nietuszkowa, przebywał wśród nas przez dwa tygodnie. Cenne świadectwo Biskupa-Misjonarza umocniło wiarę zgromadzonych wiernych.

1 lipca 2015 r. Do naszej Parafii przyszedł nowy wikariusz ks. Leszek Zych pochodzący z Niechanowa. Neoprezbiter zastąpił dotychczasowego wikariusza ks. Jakuba Janiaka, który przeszedł do Parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie.Kliknij, aby edytować treść...

Kliknij, aby edytować treść...

Kliknij, aby edytować treść...

Kliknij, aby edytować treść...

Kliknij, aby edytować treść...